Wednesday, August 25, 2010

PROVUS


Naluri manusia sentiasa dipenuhi, terutama mencapai kehendak kendiri. Dan selalunya kita menilai pencapaian adalah berasaskan kehendak tersebut. Adakah niat, atau istilah lebih popular ketika ini, iaitu objektif, tercapai. Pencapai sesuatu tingkahlaku, peristiwa, projek, program atau rancangan apa jua, adalah senang dinilai berdasarkan konsep sejauhmana objektif tersebut tercapai. Jika kita ingin ke gedung untuk membeli belah, tamat sesi tersebut, kita akan mengukur sejauhmana niat tersebut tercapai, sebanyak mana barang telah dibeli dan adakah memenuhi kehendak kita. Kehendak yang telah kita sendiri tentu dan fikirkan sebelum kegedung tersebut. Ini, logiknya adalah penilaian 'projek' membeli belah yang berasaskan objektif. Senang unytuk dilaksanakan. Bandingkan objektif atau tujuan atau niat dengan hasil. Jika sama, maka projek berjaya. Jika tidak, gagal. Atau separuh terhasil, mungkin kita kita separuh berjaya. Atau separuh gagal, bergantung dari aspek mana kita melihat sesuatu. Dan fikirkan baik-baik, kebanyakan ukuran kita tentang kejayaan atau kegagalan usaha kita atau orang lain, adalah berasaskan penilaian yang mudah ini. Tentukan niat atau objektif. Laksankan aktiviti-aktivi yang memebolehkan objektiuf tercapai. Kemudian ukur hasil. Bandingkan dengan objektif. Nilai kejayaan atau kegagalan. Pengasas utama metod ini adalah Tyler. Sewajarnya lah ramai yang menamakan model ini Model Tyler.

Apabila situasi menjadi lebih kompleks dengan banyak perkara yang mempunyai pengaruh ke atas proses dan hasil, dan banyak pula objektif untuk sesuatu proses tersebut, maka hasil akan berada dalam berbagai bentuk dan nilai. Seseorang pelajar yang ingin berjaya dalam peperiksaan mungkin mempunyai objektif tambahan seperti jumlah A dalam beberapa mata pelajaran, berbagai aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti memilih buku, kekerapan mengulangkaji, membuat latihan, perbincangan dan peruntukan masa dan waktu. Dengan ini hasil, bergantung kepada banyak faktor secara keseluruhan atau bergantung kepada pemberatan setiap aktiviti. Untuk menentukan pemberatan maka seseorang mungkin perlu menentukan tahap pencapaian setiap objektif, setiap aktiviti dan setiap hasil atau produk. Secra lazim, hasil setiap objektif dikaitkan dengan standard yang telah ditentukan berdasarkan hasil. Contoh, berapa jam perlu baca buku, berapa buku perlu baca dan berapa latihan perlu dilakukan. Proses menntukan kejayaan atau kegagalan berdasarkan standard telah dipelupori oleh Provus. Dengan itu dinamakan Model Provus. DAn seterusnya...

Dunia semakin matang dan kompleks dan ramai manusia yang berusaha untuk melengkap dan menyempurnakan hidup telah melakukan kemajuan kepada model-model tersebut dengan membawa ide yang inovatif kepada sistem. Hasil berdasarkan standard telah dipiawaikan pula dan diberi nama Petunjuk Pencapaian, NKRA, KPI dan lain-lain lagi. KPI bukan hanya untuk organisasi dan koperat yang memberatkan keuntungan kewangan dan ekonomi tetapi oleh badan-badan yang mengira keuntungan sosial dan politik. Maka kini, berbagai objektif dibincang, berbagai standard ditentukan, berbagai aktiviti di rancang dan dilaksana. Semuanya akan dirujuk kepada hasil yang diperlukan, kadangkala tak kisah pun apa terjadi pada rakyat, masyarakat dan negara. Apatah lagi pada ugama dan kehidupan manusia itu sendiri.

No comments:

Post a Comment