Sunday, July 11, 2010

PMR dan UPSR

Seorang pelajar datang berjumpa dengan Profesornya.
'Prof. Tolong lah saya. Saya sanggup lakukan apa sahaja untuk dapat A dalam kursus ini'.
'Betul apa sahaja?'
'Betul apa sahaja tuan Prof. suruh saya sanggup'.
OK...
Ya, ya, ya.
'Ok. Saya mahu awak balik dan baca buku.'

Betapa keputusan peperiksaan boleh menyebabkan seseorang sanggup buat apa saja, waia, hilang pertimbangan sekalipun. Betapa tinggi seseorang boleh meletakkan nilai dan taruhan pada peperiksaan. Keputusannnya bergantung kepada cara menjawab soalan, kepada cara belajar, membaca buku, tingkahlaku dalam bilik darjah, terutama kaedah mengajar oleh guru. Betapa tekanan pada guru oleh murid, guru-guru lain, pengetua dan pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian dan semua stakeholder lain mengubah sistem pengajaran dan pembelajaran dari learning oriented kepada exam oriented. Inilah punyanya, asal usulnya kepada polemik penghapusan PMR dan UPSR. Peperiksaan tersebut adalah satu peperiksan piawai yang mempunyai taruhan tinggi.

Taruhannya adalah masa depan pelajar. UPSR boleh mempengaruhi keputusan untuk berada dalam persekitaran dan prasarana yang lebih baik, di sekolah premier atau sekolah berasrama penuh, atau dalam kelas yang berpenghuni cirinya juga piawai. Pelajar yang tidak dapat mencapai matlamat sekolah dan ibubapa atau diri sendiri akan menjadi tidak berfungsi, akan menjadi disfungsional, kerana fungsi bermaksud memenuhi matlamat orang lain. Bayangkan UPSR telah boleh menentukan seseorang itu befungsi atau tidak dalam masyarakat pada umur 12 tahun!

Keputusan PMR dijadikan alat untuk memilih jurusan, sains atau sains sosial atau teknikal dan vokasional. Minat tidak dinilai dan dengan itu tidak diambilkira. Hanya keputusan berdasarkan jawapan dalam peperiksaan dengan andaian semua pelajar yang wajib mengambilnya, andaiannya semua pelajar di Malaysia mempunyai ciri yang sama. Dengan itu minat yang sama? Keputusan PMR menentukan hala tuju masa depan, kebolehupayaan melanjutkan pelajaran, menjawat pekerjaan yang akan didukung seumur hidup, status sosial yang dibawa bersamanya. Mereka ynag ingin menjadi doktor perubatan perlu mengambil jurusan sains. Keputusan PMR menentukan kareer seseorang pada umur 15 tahun. Kenapa tidak sistem pendidikan berorientasikan peperiksaan (exam oriented)?

PMR dan UPSR hanyalah satu alat untuk menguji keberkesanan pendidikan. Ia boleh diganti dengan sistem peperiksan lain. Tetapi, apakah matlamat sebenar pendidikan boleh dicapai? Bagi ramai orang ia bukan isu kerana mereka telah keluar dari sistem termasuk anak-anak mereka.

Seorang bapa bertanya kepada anaknya yang baru pulang dari sekolah.
Adik belajar apa hari ini?
Anak menjawab.
Cikgu ajar adik ...

No comments:

Post a Comment